Om Bearcom

Kvalitetsarbetet är en garanti för fungerande lösningar

Bearcom Skall...

... bedriva projekt och tillhandahålla dokumentation och handlingar som ger beställaren tekniska lösningar och tjänster av hög kvalitet, till rätt pris och i rätt tid.

... förknippas med kvalitet i produkter, tjänster och all övrig verksamhet. Detta skall vara ett av kundens starkaste motiv för att välja oss som leverantör. Vid den personliga kontakten med våra kunder, skapar kunden sin helhetsbild av oss som leverantörer. Därför är ett positivt och korrekt sätt lika nödvändigt som problemfria lösningar och väl fungerande produkter.

Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet

Varje BearCom-medarbetare skall utifrån en gedigen kunskapsbas och kontinuerlig utbildning känna ansvar för och aktivt deltaga i det kvalitetshöjande arbetet. Genom analys och förebyggande arbete skall riskerna för fel reduceras till ett minimum.