Bearcom och Fiberdata går samman

Bearcom kommer att utgöra grunden när Fiberdata öppnar kontor i Göteborg. Båda bolagen ingår 
i Transtema Group och har i stora delar likartade verksamhetsområden, men också kompletterande kompetenser som behövs när vi nu gemensamt satsar på att växa under namnet och varumärket Fiberdata.

Från 1 april 2019 slås Bearcom AB med Fiberdata AB. Genom att slå samman två bolag med verksamhetsområden som ligger så nära varandra finns det redan där en kompetensförstärkning som kommer både oss, som systerföretag, och er som kunder till gagn.

Vi kompletterar varandra vilket ger oss ytterligare kraft och mer resurser att tillgodose både nuvarande och framtida behov kring nätverkslösningar. Att vi valde att behålla Fiberdata som företag och varumärke beror mest på bolagens storlek i både personal och kunder.

I samband med sammanslagningen väljer Fiberdatas VD att lämna sitt uppdrag och Bearcoms VD, Mats Devert, tar över uppdraget för Fiberdata AB. Mats Devert har tidigare varit med att driva och utveckla flera bolag inom nätinfrastruktur.

För er som kund till Bearcom innebär det inga egentliga förändringar, mer än att ni kommer att få fakturor från Fiberdata istället och att våra mailadresser kommer att vara @fiberdata.se. Befintliga avtal överlåts i sin helhet till Fiberdata. Tjänster, service och personal kommer att fortsätta som vanligt och ni behåller era vanliga kontaktvägar.

Fiberdata har varit verksamma på marknaden sedan 1982 och är ett väl respekterat företag inom branschen. Vi på Göteborgskontoret ser fram mot att kunna erbjuda ett större utbud av både produkter och tjänster som gynnar både gamla och nya kunder hos båda företagen.

Bearcom tackar för ert förtroende genom åren och hälsar er varmt välkomna till Fiberdata.

Publicerat 15 mars 2019 av Chris Svensson